Production — Results

PRODUCTION ENGINEERING

Results


RANKERS IN PUNE UNIVERSITY


Sr No

Year

Name of Students

Class

University Rank

1

2020-21

Shubham Bhapkar

BE

1

2

Onkar More

BE

2

3

Pravin Bahekar

BE

3

4

Shelar Aniket Ganesh

TE

1

5

Shete Madhura Sagar

TE

2

6

Dhumane Sayali Nitin

TE

3

7

Kanhmale Tanmay Kailas

SE

1

8

Chari Rushikesh Anil

SE

2

9

Waware Sarthak

SE

3

1

2019-20

Rohit Prakash Pawar

BE

1

2

Deven Ravindra Gujar

BE

2

3

Rushikesh Sunil Malviya

BE

3

4

Shubham Sunil Bhapkar

TE

1

5

Prarthna Anand Puranik

TE

2

6

Pravin Subhash Bahekar

TE

3

7

Pritam Rajkumar Wattamwar

SE

1

8

Madhuri Sagar Shete

SE

2

9

Pratik Gore

SE

3

1

2018-19

Ritesh Bhan

BE

1

2

Rohit Mule

BE

2

3

Himanshu Patil

BE

3

4

Chavan Dhanashri Ravikant

BE

4

5

Rajmane Ojas Deepak

BE

5

6

Kanule Parasram Ankush

BE

6

7

Pawar Pratik Ramdas

BE

7

8

Gugaliya Yash Navinkumar

BE

8

9

More Hitesh Shyamkumar

BE

9

10

Pawar Shubham Balasaheb

BE

10

11

Rohit  Prakash Pawar

TE

1

12

Deven Ravindra Gujar

TE

2

13

Sujata Sudam Bhagat

TE

3

14

Malviya Rushikesh Sunil

TE

4

15

Choudhary Akshaykumar Bhooraram

TE

5

16

Borade Saiprasad Rajesh

TE

6

17

Pawar Vishakha Shankarrao

TE

7

18

Kothawade Akash Arun

TE

8

19

Dhope Sandesh Umaji

TE

9

20

Pitale Rahul Abhay

TE

10

21

Shubham Sunil Bhapkar

SE

1

22

Prarthna Anand Puranik

SE

2

23

Rohan Rajendra Pingale

SE

3

24

Sayali Ganesh Landge

SE

4

25

More Onkar Abhay

SE

5

26

Jog Ritvik Ashish

SE

6

27

Pravin Subhash Bahekar

SE

7

28

Deshmukh Samruddhi Rajesh

SE

8

29

Pavan Chandrakant Gurav

SE

9

30

More Shubham Nandkumar

SE

10

1

2017-18

Bangar Mayuri Ramrao

BE

1

2

Kokate Shital Ashok

BE

2

3

Chaudhari Ganesh Madhukar

BE

3

4

Kasar Anjali Chandrakant

BE

4

5

Jadhav Tushar Somnath

BE

5

6

Hirve Akash Gajanan

BE

6

7

Dalvi Om Subhash

BE

7

8

Pawar Pradnya Deepak

BE

8

9

Natekar Yateen Sanjeev

BE

9

10

Chintamani Divya Bharat

BE

10

11

Ritesh Bhan

TE

1

12

Dhanashree Chavan

TE

2

13

Rohit Mule

TE

3

14

Hitesh More

TE

4

15

Pratik Pawar

TE

4

16

Himanshu Patil

TE

5

17

Parasram Kanule

TE

6

18

Ojas Rajmane

TE

7

19

Chinmay Attarde

TE

8

20

Shubham Pawar

TE

9

21

Dhiraj Alai

TE

10

22

Rohit Pawar

SE

1

23

Rushikesh Sunil Malviya

SE

2

24

Rahul Raina

SE

3

25

Atulsing Pal

SE

4

26

Ashok Bade

SE

5

27

Deven Ravindra Gujar

SE

6

28

Harshvardhan Kadam

SE

7

29

Sandesh Dhope

SE

8

30

Khan Mohdsagar

SE

9

31

Sanket Bhandari

SE

10

1

2016-17

Patankar Chinmaymakrand

BE

1

2

Nair Surajkumar

BE

2

3

Patil Amol Sanjay

BE

4

4

Shital Kokate

TE

1

5

Natekar Yateen Sanjeev

TE

3

6

Bangar Mayuri Ramrao

TE

4

7

Ritesh Bhan

SE

1

8

Rohit Mule

SE

2